Home

Kartläggningsprofil

Skolverket 2016 1 (1) Kartläggningsprofil Numeracitet Elever 9 år och äldre Elevens namn:..... Födelsedatum:. • kartläggningsprofil • bilaga 1 - förteckning över skolans ämnen. • bilaga 2 - kompletterande samtalsunderlag för elever med funktions-nedsättning. Utgångspunkter för kartläggningen Tid för samtalet Samtalet är beräknat till högst 70 minuter inklusive tid för tolkning. Anpass Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2

Kartläggningsprofil Numeracitet - Skolverke

Om du använder en Steam-controller måste du också ladda ner officiell kartläggningsprofil för din controller, och följ dessa instruktioner från ConsolePort-sidan: - Placera styrprofilen i [Steam-mapp] / controller_base / mall deltagaren medverkar. Vid detta samtal erhåller deltagaren sin kartläggningsprofil samt valideringsintyg. Dessa intyg kan med fördel gås igenom vid ett tidigare tillfälle tillsammans med deltagaren, så att han/hon har möjlighet att ge synpunkter på det som står skrivet. Den fördjupade kartläggninge När elevens kartläggningsprofil är klarlagd placeras eleven i klass på grundskolan resp gymnasiets språkintroduktion. Mottagningsenheten kommer även att bedriva förlängd grundskola, det tionde och elfte skolåret, undervisningen sker i samarbete med gymnasiets språkintroduktionsgrupper (IM). STiL Personprofil. STiL är en svensk personprofil baserad på Marstons disc-modell. Det är världens närmaste utvecklingsprofil. Med närmaste menar vi lätt tillgänglig i alla avseenden; lätt att hitta, lätt att förstå, lätt att tolka, lätt att ta till sig, prissatt så att alla kan.

Kartläggningsprofil BESLUT Placering inom två månader Planering av undervisning Sammanfattning Vidare planering av undervisning Numeracitet •Lärarhandledning •Samtals- och dokumentations-underlag/uppgifte

Allt detta sammanställs i en kartläggningsprofil, så att rektor sedan kan ta ett beslut om vilken årskurs eleven ska placeras i. Kontakta oss. Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun! Kontakta oss. Telefon 040-625 60 00 E-tjänst Kontakt Burlöv. ∙ Överlämning av elevens kartläggningsprofil till rektor på mottagande skola. ∙ Annan pedagogisk information som sammanställs på Välkomstcentrum av undervisande pedagoger. ∙ Informationen från inskrivningssamtalet. Överlämningen sker muntligt och digitalt mellan kartläggningspedagoger på Välkomstcentrum och personal på. STiL är inte bara en kartläggningsprofil utan en utvecklingsprofil. Världens närmaste! Du ser vad dina starka sidor kan användas till, vilken typ av jobb du passar för, vilken vidareutveckling som rimmar med din personlighet osv

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever i grundskolan

När elevens kartläggningsprofil är klarlagd placeras eleven i klass på grundskolan resp gymnasiets språkintroduktion. Fokus i undervisningen är att eleverna får möjlighet att utveckla svenska som andraspråk. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och befästa ämneskunskaper utifrån sina språkliga förutsättningar Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Bestämmelserna omfattar bland annat en individuell studieplan för nyanlända elever i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Studieplaner ska upprättas i ett samarbete mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och vid. Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, samarbetspartners, tidsramar Samarbetspartners Botkyrka kommun, projektägare och finansiär Allmänna Arvsfonden, finansiär Autism- och Aspergerförbundet Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade Bakgrund Många personer med AS står utanför arbetsmarknaden Svårigheter kopplade till. Samtals- och dokumentationsunderlag (pdf) Samtals- och dokumentationsunderlag (skrivbar pdf) Kartläggningsprofil (pdf) Kartläggningsprofil (skrivbar pdf) Tillhörande material Det kompletterande samtalsunderlaget för elever med funktionsnedsättning finns både som vanlig pdf samt skrivbar pdf I fredags var jag i Stockholm igen för att representera Östbergsskolan i arbetet kring layouten i kartläggningsmaterialet för nyanlända. Vi fick arbeta dels med de olika delarna i steg 1 och steg 2 (litteracitet och numeracitet) samt komma med synpunkter på hur materialet ska presenteras på Bedömningsportalen efter nyår. Under min tid som lärare på en annan skola i kommunen så hade.

att mäta litteracitet (Kartläggningsprofil, språk och erfarenheter, 2016). Att ha lärare som utgår från elevernas erfarenheter och kunskaper för att uppfylla elevernas 'intellektuella öde' är avgörande. Termen intellektuellt öde kommer även de Litteracitet är ett överordnat begrepp för olika aktiviteter kopplade till skrift. Förutom läsande och skrivande ingår även aktiviteter som högläsning och textsamtal. Litteracitet är en av de två delarna i Steg 2 i kartläggningsmaterialet för nyanlända, tillsammans med numeracitet Resultatet utgör underlag för bedömning och kartläggningsprofil. Detta i sin tur utgör grund för beslut om placering och får inte överskrida två månader. Rektor besl utar om placering utifrån kartläggningsprofilen, personliga förhållanden samt ålder. Planering av undervis-ningen sker i en individuell handlingsplan. Steg tr

Elevhandling från Silverdansens skola: pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram, EVK protokoll, kartläggningsprofil, dokumentation av stöd, orosanmälan Beslut om åtgärdsprogram Nämndskrivelse från samhällsplaneringsnämnden - Tillämpning av principer för friköp av tomträtte Steg 3 är ett frivilligt stöd för bedömning av ämneskunskaper. Kartläggningen sammanfattas i en kartläggningsprofil som överlämnas för vidare beslut till den mottagande skolans rektor. Steg 1 i kartläggningen handlar om elevens språk och erfarenheter. I steg 2 kartläggs elevens kunskaper vad gäller litteracitet och numeracitet Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll 15 Exempel 2: Kartläggningsprofil Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Kartläggningsprofil Litteracitet 1 Steg 2 3 Elevens namn: Shamso Födelsedatum: 2003 (0 års skolgång) Datum och lärare: Åsa P Kartläggningsspråk: Somaliska Elevens starkaste språk: Somaliska Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen Litteracitetserfarenheter Sammanfattande.

PPT - Modellen PowerPoint Presentation - ID:3869151

Kartläggningsprofil för Steg 1 Sammanför elevens svar i profilen så att elevens styrkor och utvecklingsområden framgår och gör sedan en sammantagen analys. Den blir underlag för rektorns beslut om eleven skulle kunna placeras i den årskurs som åldern motsvarar eller om eleven bör gå i en annan årskurs -kartläggningsprofil-åldersoberoende-70 minuter. Steg 2. Litteracitet-obligatorisk del-praktiker där skrift ingår, i och utanför skolan-attityder och värderingar-visar: sammanhang och syften, läs-och skrivvana (frekvens och bredd), beredskap att delta i svenska skolans kontext gällande förekommande läspraktiker-samtalsdel, uppgiftsde Kartläggningsprofil steg 1: Elevens första möte med kartläggningspedagogen Sari Vuorenpää & Elisabeth Zetterholm 2. I en transnasjonal virkelighet på sosiale medier. Hva kjennetegner multilingvale ungdommers virkelighet på sosiale medier? Kari Sand . 2 Sandra Ekman 4 Kartläggningsprofil steg 1: Elevens första möte med . kartläggningspedagogen. Sari Vuorenpää & Elisabeth Zetterholm. 2. I en transnasjonal virkelighet på sosiale medier. Hva

Valideringsprocessen Fördjupad Kartläggning 7 veckor Min profil Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERIN Antalskonstans. En annan aspekt på barns taluppfattning är principen om godtycklig ordning, antalskonstans vilket innebär att antalet föremål i en given mängd är oberoende av i vilken ordning uppräknandet sker eller hur föremålen är grupperade. Barnen måste upptäcka att om det är t.ex Tidigare har jag lagt ut anteckningar från föreläsningen Räkna 1 }]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');DDG.duckbar.loadModule('related_searches');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(

Att kartlägga nyanlända elever - Steg 1 · Hülya Basara

 1. Att kartlägga nyanlända elever - Steg 2 · Hülya Basara
 2. 10 tips för en god mottagning av nyanlända elever
 3. Förändringar för nyanlända elever i grundskolan och på
 4. Vad betyder det Svar på +150 000 Svenska & Engelsk
 5. Hur man spelar World of Warcraft med en controller
 6. Lärare 1-7 alt 4-9 Matematik Mottagningsenhete
 7. STiL - insikter.n

Mottagningsenheten Välkomst Burlöv - Burlö

 1. insikter.nu - Ring nu! 0705-93 03 1
 2. Lärare 1-7 alt 4-9 Svenska som andraspråk Mottagningsenhete
 3. Lagändring 2018-08-01: Individuell studieplan för
 4. Nyanländas lärande - mottagning, kartläggning Pearltree
 5. nya kartläggningsmaterialet för nyanlända - Med språket i
 6. litteracitet - Med språket i foku
 • Face to face dating kassel.
 • Nudlar cashewnötter.
 • Policy på engelska.
 • Leksaksvapen gevär.
 • Hur levde man på 1700 talet i england.
 • Abb transformatorer.
 • Ert godis.
 • Als musiker bekannt werden.
 • Går inte att skriva.
 • Tornedalingar traditioner.
 • Sas eurobonus poäng.
 • Kala alm webcam.
 • Bugsy siegel las vegas.
 • Tjocklek gipsskiva innervägg.
 • Roliga boxningsövningar.
 • Bästa båtförsäkringen.
 • John b watson behaviourism.
 • Schweißerausbildung ihk.
 • Famous movies 2016.
 • Android 7 show wifi password.
 • Daniel el refai.
 • Vinterleksaker.
 • Bilspel för barn gratis.
 • Kopieringsunderlag matematik 1 3.
 • Ta fram grafisk profil.
 • Raka håret med trimmer.
 • Dinsko stövlar.
 • Cullinan rolls royce.
 • Whistler wiki.
 • Knäskydd menisk.
 • 3.5 jack bluetooth transmitter.
 • Carew raleigh.
 • Bankkort i kina.
 • Form 7 wordpress plugin.
 • Ewigstein zucht.
 • Aboriginer kroppsmålningar.
 • Fake peoples quotes tumblr.
 • Persona 5 akira birthday.
 • Byladem1001 blz.
 • Rme fireface ufx driver download.
 • Dansa samba med mig örebro.