Home

Gemensamma spelregler

Spelregler för gruppen. Underlätta det gemensamma arbetet genom att komma överens om gemensamma spelregler för gruppen Gemensamma spelregler. Gemensamma spelregler är ett dialogverktyg konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå - varken för övertygande eller för djupgående. Kärnan i verktyget består av påståendekorten och syftar till att skapa diskussioner om önskade beteenden kopplat till sakområden såsom klarspråk, effektivisering, samarbete, syn på kunder med mera Gemensamma Spelregler är konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå - varken för övergripande eller för djupgående. De frågeställningar som finns i spelet har vi valt ut för att de brukar ge engagerande och nyttiga diskussioner

Spelregler för gruppen Sensus

 1. Våra spelregler: Gruppens spelregler Samla gruppen i en ring. Med utgångspunkt från var och ens önskemål enas gruppen om en gemensam lista med spelregler. Diskutera vad orden ni pratar om betyder i konkreta beteen­ den. Det gör det lättare för alla att få en gemen­ sam bild av innebörden. Så här ska vi vara mot varandra i den hä
 2. Troligen kommer det nu fram bra argument för att ta fram gemensamma spelregler. Berätta sedan att även om de nu inte råkar vara en grupp ungdomar på en öde ö, så är tanken nu att ta fram egna gemensamma spelregler. 3. Dela in deltagarna i grupper om två eller tre personer och låt dom jobba med följande frågor
 3. 2 Gemensamma Spelregler Utöver dessa gemensamma Spelregler gäller även de specifika Spelreglerna för Lotto respektive Joker nedan samt de Allmänna Kundvillkoren. 2.1 Spelinlämning Spelinlämning kan göras hos Ombud eller annan samarbetspartner (t.ex. ICA) eller på Internet
EU är delat om minimilöner

Gemensamma spelregler - Magasani

Skapa spelregler på kontoret - en genväg till effektivare arbete och ökad trivsel. är det också viktigt att kontinuerligt göra förbättringar och följa upp att alla verkligen följer samma gemensamma spelregler. Enkla spelregler som alla på kontoret kan följa Sätt upp gemensamma spelregler Skapa tydlighet och trygghet i samarbetet genom att prata om vad som är rätt beteenden och vilka normer som gäller. Vilka spelregler finns i samarbetet? Vad är ok och vad är inte ok? 3 När övningen är avslutad har ni kommit fram till ett samtalskontrakt med gemensamma spelregler för samtal i arbetsgruppen. Det kommer ni att ha stor nytta av längre fram i övningarna. Ni har också fått tillfälle att själva reflektera över er egen roll

Gemensamma spelregler för bemötande och återkommande samtalsincheckning. Det är två ingredienser som ska motverka uppkomsten av mobbning på Sandviks produktionsenheter i Gimo. Mobbning och kränkande särbehandling på jobbet är inget ovanligt fenomen. 450 000 vuxna personer, eller drygt nio procent. genom att deltagarna tillsammans sätter så kallade spelregler. Att tillsammans sätta spelregler för teamet skapar tillhörighetskänsla s om i sin tur ökar ansvarstagandet. • KOMMUNIKATION Kommunikationen i gruppen behöver vara öppen, ärlig och respektfull. Personerna i gruppen sk

2 Gemensamma Spelregler Utöver dessa gemensamma Spelregler gäller även de specifika Spelreglerna för respektive Spelform nedan samt Svenska Spels Kundvillkor. 2.1 Allmänt om Keno och Kung Keno Spelen anordnas i form av Keno (Grundspelform) och Kung Keno (Tilläggsspel) Att ha gemensamma spelregler bidrar till både ökad trygghet och större förtroende för varandra i gruppen. Tips. Sätt upp reglerna på ett ställe där alla kan se dem. Kommunicera era regler och förhållningssätt till alla omkring laget, exempelvis föräldragruppen Gemensamma Spelregler är konstruerat för att skapa givande diskussioner på rätt nivå - varken för övergripande eller för djupgående. När ni spelar kommer ni först överens om vilken inställning som borde råda i hela organisationen Hantera gemensam analog och digital förvaring klokt; Ta emot externa besök i gemensamma ytor; Stärka vår kultur genom att vårda arbetsplatsens profil; Nötförbud i Stadshuset. En nötallergiker kan få reaktioner bara av att komma in i ett rum där det finns nötter

Kitlab - Gemensamma Spelregler

Vilka är teamets spelregler? Ta reda på det och utvecklas som grupp. Att regelbundet reflektera över och diskutera kring teamets arbetssätt, skapar delaktighet och en öppenhet mellan medlemmarna i arbetsgruppen. Bara att fundera över ett antal frågor kan föra deltagarna närmare varandra och skapa en engagerande arbetsmiljö Spelregler för ditt team. Att jobba i team är både väldigt roligt och ibland även utmanande. Därför är det bra att komma överens om gemensamma spelregler när du arbetar i ett team för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt Att ha gemensamma och tydliga spelregler är ett av de få verktyg som fungerar för att motverka att vi människor söker oss till dem som vi uppfattar är lika oss själva och inte skapar mentala barriärer i förhållande till människor vi upplever annorlunda eftersom de triggar vårt stressystem och skapar en känsla av obehag Läsa häftet Barnens spelregler och samtala med varandra så att ni i er förening skapar tydlighet i vart gränsen går mellan vad som är okey och inte okey för alla era medlemmar. Denna lärgruppsplan kan ni använda som stöd i dessa samtal Mötet, samtalet och det gemensamma sökande Besluta om gemensamma spelregler. För att komma igång snabbt med ett effektivt digitalt samarbete behöver ni inledningsvis besluta om gemensamma spelregler och arbetssätt. Exempel på gemensamma spelregler skulle kunna vara: · Vi sparar och hanterar dokument i respektive kanal i Teams

Spelregler med berättelse - metodbanken

 1. Akava kräver att EU upprättar gemensamma spelregler för arbetsvillkoren och arbetarskyddet för dem som har så kallade plattformsjobb. Med plattformsarbete avses sådana jobb som bygger på digitala plattformar såsom appar eller nätbaserade tjänster
 2. Gemensamma spelregler för trygga eftermiddagar utan vuxna. 10.8.2020. Familjen Sorri har barn i skolåldern som då och då är ensamma hemma på eftermiddagarna. Syskonen klarar sig bra utan vuxna tack vare gemensamma spelregler
 3. skas genom gemensamma spelregler på arbetsplatsen. Kognitiv ergonomi innebär att man vid planeringen av arbetet tar hänsyn till.
 4. Engelsk översättning av 'gemensamma spelregler' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online
 5. Gemensamma spelregler för ledningsgruppen antagna 2018-02-02 Prioritera deltagande i möten. Vara förberedd. Mandat/tydlighet för vad man svarar för. Helhetsperspektiv, gemensamma nyttan. Respekt (roller, förutsättningar). God vilja. Delta aktivt, tala, lyssna, föra framåt. Bidra genom att lyfta in relevanta frågor. Fokus på här.

Skapa spelregler på kontoret: effektivare arbete och ökad

Gemensamma spelregler skapar trygghet och studiero. Eleverna vet vad som gäller och får tid och ro att koncentrera sig på sitt skolarbete. Eleverna var tydliga med när vi behövde gemensamma spelregler enligt enkäten kring deras studiero. Här kommer några exempel på vad eleverna beskrev som otydliga spelregler enligt enkäten Gemensamma spelregler Ett bra förslag, som även togs upp av andra grupper, var att kalla det gemensamma spelregler i stället för horisontella kriterier, sa Eskil Mårtensson, projektledare Teamets'spelregler' Vad$är$OK$och$inte$OK$i$vårt$team?$!!! ' '.!! Oavsett! om! en! grupp! skall! samarbeta! under!en!längre!tid!eller!under!ett!kortare Familjen behöver ju gemensamma spelregler, annars kommer ju livet ihop som familj bli kaotiskt och barnen blir helt vilsna. Jag och min man är överens om att respekt och tillit är extremt viktiga i vår familj. Vi vill kunna lita på våra barn, att de talar sanning och håller det som vi kommit överens om Translation for 'gemensamma spelregler' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations

Sätt upp gemensamma spelregler för mötena. Var noga med hur du som chef tar emot idéer och förslag. Dokumentera vad som tas upp, beslutas och hur det ska följas upp. Se till att genomföra det ni kommit överens om Gemensamma spelregler. Välj utbildningsprogram . Välj utbildningsprogram Sök utbildningsprogram. Utbildningsprogrammets namn. Kandidatprogrammen. Kandidatprogrammet för samhälle i förändring; Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi; Kandidatprogrammet i biologi Med tydliga riktlinjer blev det lättare att jobba tillsammans i kontorslandskapen på Konsu­mentverket. STs avdelningsordförande Maria Lindstedt var med i den partsgemensamma gruppen som tog fram grundläggande spelregler För att teamarbete ska fungera krävs gemensamma spelregler och gemensamma mål för arbetet, enligt rapporten. Om uppgifterna som ska lösas är krävande är det viktigt med tilltro till varandras förmågor. För kreativitet och motivation krävs också att teammedlemmarna känner sig trygga i gruppen Att hitta gemensamma spelregler Case / Serious gaming / Allogamy. Språk Svenska Mycket av det vi gör inom Fabel är ett risktagande. Att vilja pröva nya grepp kräver ofta många successiva förbättringar och leder ibland till misslyckanden. Därför är.

GEMENSAMMA SPELREGLER FÖR REGISTERFÖRING I FASTIGHETSDATASYSTEMET 1 Avsikt med spelreglerna Med spelreglerna för registerföring försöker man åstadkomma enhetliga verksam- hetsprinciper för registerföring i olika situationer. Det är dock av största vikt att man på det lokala planet har ett nära samarbete mellan den registerförand Spelregler Kontaktcenters spelregler sammanfattar hur vi vill att vardagen på vår arbetsplats ska fungera. Det handlar om samarbetet mellan oss kollegor och hur vi förhåller oss till varandra. Spelreglerna är vår gemensamma överenskommelse om vad som är viktigt för just oss och även de utgår ifrån våra värderingar

Här hittar du regler till Rummy spel. Gemensamt för spelen är att korten skall kombineras 10 spelregler gav effektiva möten - och tid till annat. Förändringsarbete Går för mycket tid åt till möten? Det tyckte reklambyrån Tomorro' och tog tag i problemet. Här är deras 10 spelregler som gjort att deras möten inte längre flyter ut Spelregler för mail och möten Miljöenheten och bygglovsenheten i Lerums kommun har tagit fram gemensamma spelregler för mail och möten. Flera av reglerna kan tyckas självklara, men det betyder bara att det är klart för en själv och det är inte säkert vi tycker likadant Gemensamma spelregler har visat sig vara effektiva för att förbättra den kognitiva ergonomin. Det visar en ny rapport från finska Arbetshälsoinstitutet. De tre värsta bovarna för hjärnans arbetsmiljö finns inom tre kate­gorier: störningar, avbrott och informationsöverflöd

Spelregler För att förebygga onödiga diskussioner av typen ordningsfrågor är det viktigt att på ett tidigt stadium skapa en gemensam bild av arbetsplatsträffen. Det är en stor fördel om deltagarna kommer fram till tydliga spelregler och roller, och skaffar en gemensam bild av de förväntningar och värderingar som ligger till grund fö Gemensamma spelregler för modern spårväg - Gemensamma spelregler för modern spårväg i Sverige och EuropaNu startar SIS, Swedish Standards In..

Riksdagen oenig om hur lobbare ska registreras: "Ägnar sigVärdegrund « Östra Göinge kommun

MODELL OCH TIPS FÖR EFFEKTIVA TEAM Advantum Kompeten

Omaha liknar Texas hold'em då alla spelare får så kallade community cards, det vill säga, gemensamma kort på bordet för att skapa en så stark hand som möjligt. Det är. Till reglerna. Pokerklocka . Till reglerna. Adminson. Spelregler.org har en samlat alla regler till casinospel. Till reglerna. Adminson Hej föräldrar! Fortsatt kul att så många tjejer kommer till våra träningar! Vi har de senaste lördagarna kört i stort sett samma träningsupplägg och märker att de flesta blir allt varmare i kläderna och att de har roligt under våra träningar. För att kunna fortsätta skapa så bra förutsättningar som möjligt tillsammans så vill vi dock understryka några gemensamma. Denna workshop hjälper er att skapa grunden för gemensamma digitala spelregler, riktlinjer och arbetssätt med Office 365 som möjliggörare. Workshopledaren från Diwo inspirerar med exempel från organisationer i framkant. Därefter samlas input in från deltagarna genom övningar baserade på väl beprövad metodik Gemensamma spelregler behövs. Chefer behöver också bli bättre på att inse att ljud är ett problem - det är först när man erkänner problemen som man kan lösa dem. I ett öppet landskap där man sitter nära varandra måste det också finnas möjlighet att prata öppet om förhållningsregler Efterlyser samsyn och gemensamma spelregler Att det är Norge som beslutar baserat på egna grunder skapar ett i längden ohållbart väntläge för gränshandeln. Värmland var till exempel öppet under två veckor men stängdes igen vilket gjorde att varor köptes in för att fylla på lager, personal gick in i tjänst och affärerna gick igång bara för att göra halt igen

Skapa gemensamma spelregler . Se varje individ i sitt sammanhang. Stimulera delaktighet på allas villkor. Sätta upp mål och utmaningar tillsammans som alla kan känna igen sig i . Skapa miljöer där allsidig träning stimuleras för åkarnas olika anlag och förutsättningar . Ha roligt tillsammans, där glädje och gemenskap finns sker. Ineras tjänster stödjer digitalisering i offentligt finansierad verksamhet. Vissa tjänster riktar sig till invånare, andra till yrkesverksamma, och vissa tjänster får digitala system att fungera tillsammans Spelregler. Version 0.2, December 2013. Ett öppet innovationsklimat behöver gemensamma spelregler som är anpassade till det man vill uppnå, vi har tagit fram dessa spelregler som gäller här. Experimentera för att misslyckas, så lär du dig vad som fungerar. Vidga dina vyer genom att gå i motsatt riktnin

1 - Hur pratar vi med varandra? - Suntarbetsli

Tips, råd och inspiration för att få din ledningsgrupp att fungera bättre. Gratis artiklar, länkar och annat 2 Gemensamma Spelregler Utöver dessa gemensamma Spelregler gäller även de specifika Spelreglerna för respektive Spelform nedan samt de Allmänna Kundvillkoren. 2.1 Beskrivning av Spelformen I Poker används en kortlek med 52 kort, såvida inte varianterna Mörkpoker 7-E eller Americana avses.

3. Vilka gemensamma spelregler har vi på arbetsplatsen? Social arbetsmiljö. 1. Hur kan vi bidra till ett bra samspel på arbetsplatsen? 2. Hur kan vi diskutera och lösa problem tillsammans i arbetsgruppen? 3. Hur lägger vi upp arbetsplatsträffen så att alla kommer till tals? 4. Hur tar vi bäst tillvara på de resurser som finns Definiera gemensamma spelregler. Hur vi fattar beslut måste vara lika tydligt för alla som syftet med organisationen. Få och enkla spelregler behöver utarbetas som beskriver hur och när vi fattar olika typer av beslut. Att utmana tanken att vissa typer av beslut bara kan fattas av vissa personer är en bra början Gemensamma spelregler stärker dataekonomins utveckling Pressmeddelande 26.11.2019 10.33 fi sv en Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen, generaldirektör Roberto Viola, trafikminister Sanna Marin och kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero Läs mer om Gemensamma Spelregler. Omställarna AB. Omställarna arbetar med organisationsutveckling, utbildning och omställningar åt alla typer av företag och organisationer. Genom att ha knutit till sig de bästa omställarna och organisationskonsulterna i landet kan vi ta emot uppdrag från Kiruna till Ystad Gemensamma spelregler . Här finner ni dokument gällande hur Rudolf Steinerskolan styrs. Klicka här för: Instruktionen för B-avdelningen (gäller från 1.1.2019, godkänd av styrelsen, B-direktionen och B-lärarkollegiet). Ordningsreglerna för grundstadie

Gemensamma spelregler mot mobbning - Civilekonome

 1. Spelregler som alla känner till. gemensamma spelregler och tydlig kommunikation mellan styrelsen och de boende. Det skapar ett öppet och transparant klimat som gör att medlemmarna känner sig delaktiga, säger Ulla Bäckmark
 2. HSS juniorverksamhet baserar sig på gemensamma spelregler, vilka alla förbinder sig att följa: Allmänna principer Seglaren beter sig enligt de regler som man kommit överens. Kontinuerligt brytande av reglerna raporteras till föräldrarna samt juniorkoordinatorn. En seglare som kontinuerligt bryter mot reglerna kan stängas av från gruppen permanent eller för en viss tid. Träningarna.
 3. 2020-aug-21 - Gemensamma spelregler tillsammans med en ledningsgrupp för drygt en vecka sedan. Ni som ledningsgrupp samt övriga arbetsgrupper visst har ni gemensamm riktlinjer? Om inte kontakta oss så hjälper vi gäran till med att ta fram det tillsammans med er
 4. Gemensamma spelregler i kedjan för livsmedelsförsörjning. Norden, EU och världen . 12.1.2017. Brysselbloggen Johannes Lith. Trots att det i januarikölden kan kännas långt till skördetider i Finland, har det på EU-nivå diskuterats jordbruk

Gruppens spelregler - Västerbotte

 1. Gemensamma spelregler. Det är alltid lika upprörande att höra om fall som gjort att ett barn bytt förening eller varit rädd för att delta i idrottsverksamhet på grund av sexuella övergrepp.
 2. Nordeas vd mån om gemensamma spelregler. 27 April 2017. Börsmorgon. Qviberg: Flera noterade bolag har inte på börsen att göra. Norwegians vd efter beskedet: Kan gå i konkurs. Topp tio. 3:02 Oskar Ekman håller med Mats Qviberg om börsnoterade korvkiosker 1:02.
 3. Den kreativa och engagerande effekten av Teams är verkligen enorm, men utan governance eller gemensamma spelregler för hur medarbetare ska agera i mjukvaran så uppstår snabbt en strukturell labyrint där det i stort sett är lika svårt att hitta rätt dokument eller information som det var i gamla versioner av Sharepoint
 4. Statsvetare Thomas Karv menar att ett register skulle medföra gemensamma spelregler, någonting som alla parter skulle dra nytta av. Bra både för politiker och företag att det finns lobbyister
 5. uter. Egen reflektion. Vad är viktigt i ett gott samtalsklimat? Innan ni samtalar om det i grupp är det bra att avsätta tid för egen reflektion. Gör så här. Fundera på reflektionsfrågorna enskilt
Ett ordnat införande av digitala tjänster är 100 procentArbeta hos oss | Bilbolaget i Östhammar

Gemensamma Spelregler Karriärdesig

Den gemensamma politiska förklaringen, som inte är rättsligt bindande, sammanfattar vad parterna ser framför sig ska utgöra den framtida relationen. Den lägger grunden för ett ambitiöst, brett och djupt partnerskap som omfattar handel, ekonomiskt samarbete och säkerhet. Den består av 141 punkter uppdelat på sex huvudsakliga områden Den kognitiva belastningen kan minskas genom gemensamma spelregler på arbetsplatsen fre, dec 13, 2019 16:00 CET Det gör att arbetet löper bra och är hälsosamt och produktivt Engelsk översättning av 'spelregler' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Alicia var knappt fyllda 18 år när hon träffade Rickard (som egentligen heter något annat) via gemensamma bekanta.En attraktiv kille, älskad av sin omgivning, familjekär - och en stjärna i ishockey. - Han var några år äldre än mig och jag tyckte han var snygg och såg upp till honom

Spelregler Nacka kommu

som beskriver vad idrotten gemensamt står för. Tillsammans med vattenpoloföreningarna och utifrån Idrotten Vill har Spelregler för vattenpolo arbetats fram och vi har gemensamt kommit fram till hur vi vill vara med och mot varandra för att bidra till Svensk Vattenpolos utveckling Title: Microsoft Word - Gemensamma spelregler.doc Author: emmberkm Created Date: 2/9/2012 12:39:44 P

Teamklimat och spelregler by Insightlab AB - Issu

AMA-experten Mats Werner berättar om vilka konsekvenserna kan bli om du ändrar i de Allmänna bestämmelserna, AB 04 Spelregler. Gör tydliga gemensamma spelregler. Genom att lägga ordentligt med tid på att skapa konkreta spelregler ökar deltagarnas trygghet. Alla får möjlighet att känna sig nöjda och glada när förväntningar är tydliga och kan infrias. Vissa av spelreglerna kan även ligga till grund för utvärderingen av studiecirkeln

Allas ansvar att skapa ett bra arbetsklimat - Suntarbetsli

Svenska Golfförbundet . Author: Carl Gustavsson Created Date: 4/26/2016 4:26:05 P Livets spelregler är en handledning för temaarbete för årskurserna 3—5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete Spelregler. Att sätta gemensamma spelregler det vill säga hur vi ska jobba tillsammans och vad vi förväntar oss av varandra är en viktig faktor för att få en väl fungerande styrelse och bra möten gemensamma spelregler som gäller i branschen, p̊ . åden svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Sund konkurrens i byggbranschen 8 I denna inledning pekas dock först på att utifrån forskarnas bidrag kan Sund konkurrens ges både snävare och vidare tolkningar än detta

Information om ändringar vid Kopparnäs-StörsvikMingel för att finna gemensamma nämnareGymnasiediplom - Rudolf SteinerskolanTionde klassen - Rudolf Steinerskolan

Spelet har gemensamma kort och kan spelas av 2-10 spelare. Här nedan går vi igenom grunderna för Texas Holdem. 1. En spelare agerar som dealer. Denna position kallas knappen och flyttas medsols efter varje hand. 2. De två spelarna till vänster om knappen kallas lilla respektive stora mörken. 3 Avsett 30 minuter på nästa möte för att reda ut allt som är självklart för alla enskilt, till att vara självklart för alla som grupp. Det kommer sedan vara era gemensamma spelregler för just det specifika mötet 10 spelregler för effektiva möten. Förändringsarbete Går för mycket tid åt till möten? Det tyckte reklambyrån Tomorro' och tog tag i problemet. Här är deras 10 spelregler som gjort att deras möten inte längre flyter ut Industrifacket och PAM: Det behövs gemensamma spelregler för den grafiska branschen. Servicefacket PAM och Industrifacket vill utveckla den grafiska branschen med gemensamma spelregler. Det innebär att servicefacket PAM inte i fortsättningen förhandlar om kollektivavtalet för utskriftsbranschen Vi definierar gemensamma spelregler; Vi gör även utvecklingsinsatser då det exempelvis i en nämnd aldrig varit riktigt bra mellan politiker och politiker eller politiker och tjänstepersoner det vi då gör är att: Identifiera orsak, person, relation, yttre och inre förhållande

 • Anjas kök bounty.
 • Bankkort i kina.
 • Niantic pokemon go event.
 • Bayonet cs go цена.
 • Vermögensberater kosten.
 • Hyra elcykel halmstad.
 • Neroberg wiesbaden cafe.
 • Famous movies 2016.
 • Imdb siesta key.
 • Liknelse exempel.
 • Schaugewächshäuser freiburg.
 • Lediga jobb borlänge ikea.
 • Technisat lnb.
 • Julbord laholmen strömstad.
 • Petter stordalen emilie stordalen.
 • Valkyrie movie wiki.
 • Lama pris.
 • Milli vanilli heute.
 • Gulddraken 2015.
 • Vol prioritaire ciel ouvert.
 • Fake peoples quotes tumblr.
 • First class västervik.
 • Graviddiabetes värden.
 • Bilbo en hobbits äventyr figurer.
 • Spanformen günstig ungünstig.
 • Mössa med äkta pälsboll.
 • Farliga maneter mallorca.
 • Träning dagen innan match.
 • Jo nesbö frälsaren.
 • Vilken miljö trivs vitsippan i..
 • Beco butterfly 2 instructions.
 • Rally radioprogram medlemmar.
 • Billiga byggvaror polen.
 • Måsten på gotland.
 • Hyllad synonym.
 • Dominos limhamn.
 • Lidl butiker i sverige.
 • När blev oceanien en världsdel.
 • Kalasinbjudningar att skriva ut.
 • Konst kvinnor.
 • Lunglober.