Home

Länsstyrelsen geodata portal

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - Länsstyrelsernas GIS-tjänste

 1. Denna samlingssida för Länsstyrelsernas geodata är under ombyggnad och kommer flytta under hösten 2020. För att nå geodata eller webbgis med mest aktuell information vänligen besök www.lansstyrelsen.se för det län ni söker data om. Längst ner på respektive länsstyrelses startsida finns en flik med kartor och geodata
 2. Laddar kartan..
 3. Ytmodellen skapas genom flygbildsmatchning och är en typ av höjdmodell som beskriver vad som syns från luften. Ovansidan av vegetation, byggnader och annat ovanpå marken finns med. På öppen mark, där det inte finns vegetation, byggnader eller annat, visar ytmodellen markytan
 4. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata

Sverige bygger en infrastruktur för geodata. Lantmäteriet har en drivande roll när det gäller att prioritera, initiera och leda arbetet med att bygga upp och förvalta infrastrukturen.. Det gäller bland annat att ge råd och stöd till informationsansvariga organisationer - de som enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation är skyldiga att göra sin information. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav © Lantmäteriet. Denna karta finns inte för valt område, byt karta eller zooma ut för att se kartan. | CN | C

Vilken länsstyrelse vill du besöka? Vi kommer att spara ditt val. Du kan när som helst ändra ditt val i toppmenyn Page Contact Information: Contact the Geo Data Portal team. Page Last modified:. Kartor och geodata som tjänster. En visningstjänst fungerar som en kartversion av den geografiska informationen. För att nå själva geodatat använder vi tjänster för direktkomst eller nedladdning

Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter. Vi använder dagligen geodata, till exempel i samband med att vi söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när vi behöver ta oss till en plats med hjälp av en karta. Vi använder geodata bland annat när vi vill köpa hus Välkommen till Svenska Miljörapporteringsportalen SMP. Byte av lösenord SMP Förvaltning vill informera om att användare som ej bytt lösenord i enlighet med nya riktlinjer kommer att få en påminnelse via mail inom kort Länsstyrelsens GIS Geodata SAMGIS 2015-03-31 Carina Gerdin IT- och GIS-samordnare Länsstyrelsen Västernorrland . Sveriges Länskarta. WKP och Planeringskatalogen Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydels Skogsstyrelsen har avvecklat Skogsdataportalen som gränssnitt för att ladda ner data. Skogsdataportalen stängde den 31 maj 2020. Istället har vi samlat information om datainnehåll, nedladdningar och geodatatjänster på sidan Geodata att använda i eget GIS. Välkommen dit! Har du Skogsdataportalen inlagd som favorit? Ta bort den och lägg istället in sidan Geodata att använda i eget.

Länsstyrelsernas WebbGI

 1. Tryckta kartor (svenska) I Geobibliotekets samlingar finns bl.a. geologiska, ekonomiska och topografiska kartor. På Universitetsbiblioteket (UB) finns också en större samling äldre och nyare kartor. Flygbilder över Skåne från 1940-talet I Geobibliotekets ägo finns unika flygbildskartor över Skåne som fotograferades av dåvarande Lantmäteriverket. strax före och efter andra.
 2. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping
 3. g Interface) Via K-samsök kan du bygga egna söktjänster och appar på forn

geodpags.skogsstyrelsen.s GeoData Plus provides nationwide property reports, sales comparables, foreclosures, mortgages. Property data for residential and commercial real estate Illustration: Jonas Tornberg Lantmäteriets geodata Forskare och studenter har tillgång till Lantmäteriets geodata. Vetenskapsrådet har genom rådet för forskningens infrastrukturer beslutat att stödja en licens- och distributionsmodell för geodata till forskning, utbildning och kulturverksamhet. Öve Geodata Portal. Data Release. 1962 Aerial Imagery Now Available Statewide (non-georeferenced) 04 November 2019. See what anywhere in Vermont looked like from above more than five decades ago. Data Release. Statewide High-Resolution Vermont Land Cover Data Now Available. 03 September 2019 I det dagliga arbetet kommer du att styra förvaltningen av geodata, genomföra utbildningar, utföra GIS support och bistå med teknisk kompetens inom Länsstyrelsen i Stockholm. Dina ansvarsområden omfattar bland annat att tillhandahålla vår geodata på ett ändamålsenligt sätt till interna och externa aktörer, via WMS-tjänster, webbgis och nedladdningsfunktioner

Geodata - Lantmäterie

Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar. vegetation och befolkning. Om Länsstyrelsen Vi är riksdagens och regeringens länk till och. Geodata från Länsstyrelserna •21 självständiga myndigheter har en gemensam IT-infrastruktur •En •12 gemensamma WMS-tjänster -WMS för Skyddade områden flyttas till Naturvårdsverket . Geodata från Länsstyrelsen i Stockholm • Dessa gäller i Stockholms län: -Ett karttittskåp med planeringsunderlag (Länskartan. Geodata. General information on geo-datafiles. All datasets are provided with their metadata in XML format. Geographic information system (GIS) software is needed to process the downloaded geodata. Geographical datasets are provided in two formats: Shapefile and. På Länsstyrelsens webbplats används kakor (cookies) bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem. Jag accepterar kakor. Kontakta oss; Startsida > §28-materialet 2010-01-01 Datat bygger på en flygburen laserskanning som är gjord från ca 550 meters höjd. Resultatet är ett digitalt punktmoln (se bild); LIDAR data med 8 punkter per m2

The University of Texas Libraries collects and preserves the finest achievements of human knowledge in support of not only research and instruction needs, but also the exploration of ideas and intellectual innovation, and the Libraries' new Texas GeoData portal is a valuable resource for sharing its collections with the campus community. . Through this portal the UT Libraries provides access. Länsstyrelsen i Stockholms län: 2013: PM Inventering Plantskolor Kronobergs län 2012: Plantskola: Länsstyrelsen i Kronobergs län: 2013: Inventering av branscherna asfaltsverk, tillverkning av trätjära och takpapp i Stockholms län: Oljegrus- och asfaltsverk: Länsstyrelsen i Stockholms län: 2012: Förorenade sediment: Sediment. Hong Kong GeoData Store is a public platform for exploring and downloading open spatial data. Hong Kong GeoData Store. CSDI Portal (alpha version) Find Data. Explore Categories Explore APIs #API Name# #API Desc# #API Name# #API Desc# #API Name. DO NOT DELETE OR MODIFY THIS ITEM. This item is managed by the ArcGIS Hub application. To make changes to this site, please visit https://hub.arcgis.com/admin/site DO NOT DELETE OR MODIFY THIS ITEM. This item is managed by the ArcGIS Hub application. To make changes to this site, please visit https://hub.arcgis.com/admin

Produkten är ämnad som planeringsunderlag för kommunala räddningstjänsten och länsstyrelsen. Copernicus EMS mapping. Satellittjänst som behandlar händelser som naturkatastrofer, av människan orsakade händelser samt humanitära kriser. Skyddsrum. I Sverige finns drygt 65 000. Geodata att använda i eget GIS. Skogsstyrelsens geodata - beskrivningar. Gemensamma kartsymboler. Skogens klimatråd. Söka stöd och bidrag. Beställa rådgivning. Prenumerera på nyhetsbrev. Distanskurser. Granbarkborreskolan. Skogsträffar. Böcker och broschyrer. Blanketter. Avverkningsanmälan och ansökan. Blankett för virkesmätnin Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13-18 h §§ miljöbalken. Kontakta din kommun om du vill veta mer om strandskyddet i ett visst område Miljödataportalen På Miljödataportalen hittar du rapporter och data, inklusive geografiska data, med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och analyser Welcome to the Official Geographic Data Portal of The State of Florida. The Sunshine State continues to operate as Government in the Sunshine with this Official Geographic Data Portal, which provides everybody the ability to search, filter and download authoritative geographic and tabular data from state and local governments and their partners.. To search for data of interest, enter search.

If you have any issues, please follow our troubleshooting guide below. Step 1 - Go to the Geodata Portal official page via our official link below. After you click on the link, it will open in a new tab so that you can continue to see the guide and follow the troubleshooting steps if required Geodata Portal. We have developed a public environmental data portal in order to improve the information (raw and visualised) available to the scientific and conservation communities. The data is freely accessible for non-commercial use. Access the geodata portal . Project team Vacker, rik på detaljer och gränslös, men ändå enkelt förvaltningsbar, så borde en portal för geodata vara. Den senaste tiden har GIS-nätverket på VGR diskuterat behovet av bättre stöd för att både hitta och publicera geodata och kartor. Tänkta användningsområden är exempelvis att snabbt kunna ta fram enklare webbkartor som diskussionsunderlag eller en lättanvänd plattform. The UNEP Environmental Data Explorer (former UNEP GEO Data Explorer) online database holds more than 450 different variables, as national, subregional, regional and global statistics or as geospatial data sets (maps), covering themes like Freshwater, Population, Forests, Emissions, Climate, Disasters, Health and GDP. Display them on-the-fly as maps, graphs, data tables or download the data in. A geodata service allows you to access a geodatabase through a local area network (LAN) or the Internet using ArcGIS Server. The service exposes the ability to perform geodatabase replication operations, make copies using data extraction, and execute queries in the geodatabase

Foto: Elisabeth Magnusson, SGU. Våra data i visnings­tjänster (WMS) Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer Discover, explore, and download open data from NISR's Geodata Portal geodata och geodatatjänster, vilka brister som finns i dessa samt i vilken form de bör tillgängliggöras för att klimatanpassningsarbetet ska bli effektivt. Målsättningen var även att knyta dessa data till olika klimatanpassningstema. Lantmäteriet, Sjöfartsverket, SMHI och Länsstyrelsen i Västra Götaland, samtlig

Karttjänster och geodata Länsstyrelsen Skån

 1. The content of these sources is described by metadata in the AfriAlliance geodata portal. It allows users to enter descriptions for all types of data, including satellite data, in-situ sensor data, citizen data, models, etc. and search for it. In this way, geodata sharing is stimulated between stakeholders in the AfriAlliance network
 2. Find spatial data collections available in Nova Scotia. Create your own maps. Discover how geographic information can help you make decisions about your world. Nova Scotia GeoData Available The Province of Nova Scotia provides a service for citizens and government to access the Nova Scotia GeoData Collection. We are providing public access to provincial geodata as part of
 3. LONA är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns tre bidragsområden - ordinarie LONA, LONA våtmark och år 2020-2022 även pollineringsprojekt inom LONA
 4. Uppföljning av exploatering i k ustzonen - rekommenderade geodata och analysmetoder (Törnqvist och Engdahl 2012). Metoden har nu genomförts i sin helhet och resultaten presenteras i denna rapport samt på länsstyrelsen i Norrbottens hemsida. Metoden utvecklades inledningsvis för kustområdet, men har senare vidareutvecklats för att äve
 5. Beställ kartor och geodata. Här kan du beställa en rad olika geodataprodukter som 3D-data, flygbilder och andra digitala kartor. Göteborgskarta. Göteborgskartan är en översiktlig karta som innehåller den viktigaste informationen för att orientera sig, till exempel.
 6. För att skynda på och förenkla handläggningen av ärendet är det bra att skicka in tydliga kartor där sträckningen för var grävningen ska ske. Kartan får gärna vara i stor skala, som 1:5000, då är det enklare och snabbare för Länsstyrelsen att arbeta med din ansökan

Before publishing the geodata service, it is recommended that you copy the connection file to a common directory to which the ArcGIS Server account has been granted access. For more information, see Making your data accessible to ArcGIS Server.. To publish a geodata service, you right-click a geodatabase in the Catalog tree, and choose the option to share it as a geodata service diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research rekommenderade geodata och analysmetoder. Törnqvist, Oscar . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten. Responsible organisation. Swedish Environmental Protection Agency . 2012 (Swedish) Report (Other academic ABOUT THE DATA. Whenever possible, Mecklenburg County GIS releases its data as open data.Each section of GeoPortal includes links to the data used. Check out our Open Mapping project to find more data and open source projects.. If you don't already have software to read spatial data, we recommend QGIS, a free and open source desktop GIS

Vårt samordningsansvar Lantmäteriet - Geodata

 1. Geodata portal Paikkatietoikkuna . Paikkatietoikkuna is the national geoportal presenting spatial data and related services and their benefits. The website contains over 2000 map layers from more than 60 organisations. By using the service, you can look at several superimposed map layers,.
 2. Därmed finns det ofta möjlighet att göra examensarbete eller praktik på någon av enheterna. Studentarbeten kan komma till stor nytta för Länsstyrelsens verksamhet och bidra till naturvårdsarbetet i länet. Exempel på tidigare examensarbeten skrivna på Länsstyrelsen finns här
 3. Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg. E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Telefon: 010-224 40 00. Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län
 4. <div class=alert data-ng-hide=>Warning! <nojs>Javascript is not enabled. Enable it or click <a href=catalog.search.nojs>here to search </a> in.
 5. På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
 6. Texas GeoData Portal. Coordinated use of GeoBlacklight software and collaboration through the OpenGeoMetadata project has created a community among partner institutions for the sharing and standardization of data and metadata, expanding the opportunities for discovery and creating a robust search functionality among a large corpus of resources

Länsstyrelsen har upphandlat ZervicePoint via ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010, där Cybercom Group AB (publ) är avtalspart och erbjuder Enfos produkter. För mer information kontakta: Jerker Lund, Säljansvarig, Enfo Zipper, 0736-84 08 71,. Så går det till: Information om ansökan med mera på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa.

som letts av Länsstyrelsen i Gotlands län. Projektet har till största del finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder i havs- och vattenmiljö samt medfinansierats av Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Linnéuniversitetet. 3. Att analysera fartygstrafik med hjälp av AIS-data 3.1 Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov

Öppna data Lantmäterie

SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen - Revision 92

Video: Kartor - Lansstyrelsen

Geodata och datauttag Riksantikvarieämbete

Lansstyrelsen

 • Olika typer av miljöförstöring.
 • Engelskans påverkan på svenska språket.
 • Vogue jahreshoroskop.
 • Borås djurpark djur.
 • Anmärkningsvärt på ett positivt sätt.
 • Skurt facebook.
 • Chris kläfford nyhetsmorgon.
 • Iprenlåten text.
 • Formlabs form 2 3d printer.
 • Take me out fake.
 • Hildesheim bahnhof parken.
 • Jonathan in hebrew.
 • Deggendorfer zeitung heimatsport.
 • Semnopithecus entellus).
 • Ge ut korsord.
 • Vandra sälenringen.
 • Vinga fyr evert taube.
 • Rachel bachelorette bryan.
 • Schäfer kennel örebro.
 • Hörselnedsättning orsaker.
 • Ehl fahrrad.
 • Dr quinn season 2.
 • Rationalism nackdelar.
 • Hästtransport bäst i test.
 • Studentmössa storlek.
 • Hr 480 sc.
 • Oschatz sehenswürdigkeiten.
 • Keramisk stekpanna gift.
 • Fovea.no bilder.
 • Dagmamma karlstad.
 • Håkan hellström ålder.
 • Alison brie 2017.
 • Internmedicin se.
 • Gehalt kassiererin edeka.
 • Nina strauss blogg.
 • Drömmar om avlidna.
 • The wall pink floyd.
 • Atv moped.
 • Kvassia droppar.
 • Duschdraperi linnetyg.
 • Abb transformatorer.