Home

Kemisk vittring

Kemisk vittring är när en kemisk reaktion ändrar sammansättningen av stenen som får den att bryta ner. typer av kemisk vittring kemisk vittring inkluderar oxidation, vilket är när syre reagerar med järn bildar rost. När koldioxid löser sig i vatten, skapar det en syra att väder vissa typer av rock vittring av bergarter och mineral genom att dessa angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejoner (H+) i markvattnet. Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt tillgång på vatten och värme. Den vittring som sker till följd av tillförsel av vätejoner från organiskt material och vegetationen ger upphov till en. Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring Vittring är en yttre kraft. Yttre krafter formar och förändrar jordytan. Text+aktivitet om kemisk vittring för årskurs 4,5,

vad är kemisk & mekanisk vittring? - ninhai

kemisk vittring Skoge

mekanisk vittring. mekanisk vittring, sönderdelning av berg och jord genom fysikaliska processer, t.ex. (11 av 35 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Kemisk vittring uppstår när stenarna genomgår kemiska reaktioner för att bilda nya mineraler. Vatten, syror, och syre är bara några av de kemikalier som leder till geologisk förändring. Med tiden kan kemisk vittring producera dramatiska resultat

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion. Detta innebär att reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant. När detta skett så sker ingen förändring i proportionerna, det vill säga koncentrationerna hos. processer som kemisk vittring, katjonbyte och sulfatadsorption. Den i ytvatten viktigaste biologiska parametern, pH-värdet, bestäms av vat-tenkemiska jämvikter. Vid minskad deposition kommer marken tende-ra att binda baskatjoner och att frigöra sulfat. Detta fördröjer åter-hämtningen. Kunskap saknas speciellt om svavlets kretslopp och des Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. 29 relationer

Vittring - Wikipedi

Engelsk översättning av 'kemisk vittring' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Kemisk vittring kan lösa sten eller ändra dess sammansättning. I vissa fall, kemisk vittring attacker och omvandlar de mineraler i berggrunden från primära mineraler för att ytbehandla mineraler. De två huvudprocesser i kemisk vittring av vulkaniska bergarter är hydrolys (vilket ger leror plus upplösta joner från plagioklas och alkali fältspat) och oxidation (som producerar.

Kemisk vittring - läromedel i geografi åk 4,5,

vittring Skoge

sprängning, samt om kemisk vittring och hur dessa olika typer av vittring påverkar olika material. Programmet tar även upp vilka beståndsdelarna i jord är och hur jord bildas. I serien Jorden i omvandling ingår fyra program Del 1: Plattektonik Del 2: Jordbävningar och vulkane Kemisk vittring och mekanisk vittring ingår i de naturliga processer som naturen påtvingar sina ämnen. Vittring sker när det uppstår en fysikalisk eller kemisk nedbrytning av stenens ytmineral. Denna händelse åstadkommes genom naturliga element som vatten, gas, is och växter Vittring och vård Många av Bohusläns och världsarvets hällristningar är på väg att försvinna för att berget de är gjorda på vittrar sönder. Kemisk rengöring. Det finns många produkter tillgängliga i handeln för att ta död på mikroorganismer på sten eller trä

Marken & Växten - Kemisk/biologisk vittring

 1. Den utsattes för kemisk vittring under mesozoisk tid (för 250-70 miljoner år sedan) och omvandlades till kaolinlera. När leran efter hand spolades bort bildades en ojämn topografi i det ovittrade urberget. Under sen Krita steg havet och kalksten avsattes
 2. eraler och stenar. Regnvatten är något surt (på grund av upplösning av atmosfärisk koldioxid produceras kolsyra),.
 3. dre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. Erosion kan sedan föra bort materialet. Vulkan: En öppning i jordskorpan där het magma tränger upp från jordens inre och stelnar till lava då den når en kallare temperatur, så som luft eller vatten
 4. Jag berättar och förklarar dessa bägge begrepp, väldigt enkelt och väldigt kort
 5. Tema Kemisk och mekanisk vittring förändrar formen på stenbyggnader 22 maj, 2003; Artikel från Göteborgs universitet; Ämne: Natur & teknik De viktigaste faktorerna som bidrar till att sten förlorar hållfastheten är de kemiska och mekaniska egenskaperna hos stenmaterialet, solen och den relativa fuktigheten

Vittringen kan sedan delas upp i två olika typer. Mekanisk vittring och kemisk vittring. Nedan kommer en utförlig beskrivning av dessa men kort sammanfattningsvis så innebär mekanisk vittring att jorden bryter ned berggrunden till mindre bitar och delar av det redan befintliga berggrunden Kemisk vittring uppstår när en kemisk process som bryter ner rock genom att ändra sin form. Även om kemisk och mekanisk vittring skiljer sig åt i detta mycket grundläggande sätt, finns det också flera sätt där de är likadana. Bildandet

vittring - Uppslagsverk - NE

Vittring kan ske mekanisk och kemiskt. Mekanisk vittring innebär att bergartmaterial sönder-delas till mindre delar av det ursprungliga bergartsmaterialet. Kemisk vittring innebär att bergartsmaterialets kemiska sammansättning förändras genom att dess mineral sönderdelas til Till vittringen räknas flera fysikaliska och kemiska processer som så småning om förstör även den hårdaste berggrunde genom att sönderdela den eller upplösa dess mineraler. Fysikaliska krafter orsakas mekanisk vittring och däri lösta ämnen kemisk vittring. Den mekaniska och kemiska vittringen verkar oftast samtidigt och förstärker varandras verkan Kemisk vittring priser. Starka kemiska vittringen äger rum när temperaturen är mellan 10,0 och 20,0 grader C och den årliga nederbörden är mellan 59 och 78 inches. Måttlig kemisk vittring sker när temperaturen är mellan 10,0 och 20,0 grader C och den årliga nederbörden är 19-59 inches

Kemisk vittring verkar genom att surt vatten eller andra lösningsmedel fräter på berggrunden, sänker ytan och förstorar småsprickor till gap och grottor. Sådana vittringsformer kallas karstbildningar. Ett växttäcke påskyndar den kemiska vittringen genom humussyror. Mekanisk vittring sker p Vittring är en oftast en långsam process men kan ibland kan vittring ske mer dramatiskt som genom ett ras t ex. Man skiljer mellan mekanisk och kemisk vittring. Mekanisk vittring innebär att ingen kemisk förändring i bergarternas mineral äger rum. Mekanisk vittring sker genom frostsprängning, temperatursprängning och rotsprängning Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. 72 relationer Genomgång om vittring, mekanisk vittring, kemisk vittring erosion och hur människan kan påverka jordens yttre processer

Exempel på markprocesser är kemisk vittring av mineral men också utfällning av svårlösliga sekundära mineral, t.ex. oxider av järn och aluminium. Andra markprocesser är ansamling av dött organiskt material på markytan samt nedtransport till djupare skikt Vittring innebär att bergets struktur förändras av fysikaliska, kemiska eller biologiska processer. Erosion är däremot en rent mekanisk process, som innebär att material på olika sätt, till exempel med hjälp av is, vatten eller vind, rycks loss från berggrunden och transporteras bort Kemisk vittring Kemisk vittring sker när de kemikalier som väckts av regn interagera med sten och bryta ner det på molekylär nivå , man löser det eller ändrar det till en annan substans. Denna typ av vittring är vanlig bland byggnader, eftersom många stenhus ligger i klimat som uppmuntrar kemisk vittring kemisk vittring, innefattar oxidation, hydrolys, sur hydrolys, t.ex. CO 2 biologisk vittring kan vara både mekanisk (rötter) och kemisk (t.ex. CO 2 och organiska syror, fenoler) 4:3 Ett typiskt exempel på kemisk vittring är när luftens koldioxid löser sig i vatten och bilda

Nedbrytande krafter - Skolbok - Grundskoleboke

Vittring Geograf

 1. Definitions of Vittring, synonyms, antonyms, derivatives of Vittring, analogical dictionary of Vittring (Swedish
 2. Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet - allt från bergskedjor till husen vi bor i. Vi lär oss egenskaperna hos mekanisk vittring, som frostsprängning, solsprängning och rotsprängning, samt om kemisk vittring och hur dessa olika typer av vittring påverkar olika material
 3. Vittring youtube. Genomgång om vittring, mekanisk vittring, kemisk vittring erosion och hur människan kan påverka jordens yttre processer Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Vittring · Magnus Uggla Vittring ℗ 1978 Uggly Music Released on: 1978-05-05 Auto-generated by YouTube Jag berättar och förklarar dessa bägge begrepp, väldigt enkelt och väldigt kor
 4. Jorden i omvandling, Del 4: Vittring och jord : I det här programmet tittar vi på de mäktiga krafterna hos vittring samt lär oss mer om jord. Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet allt från bergskedjor till husen vi bor i. Vi lär oss egenskaperna hos mekanisk vittring, som frostsprängning, solsprängning och rotsprängning, samt om kemisk.
 5. skar Mängden CO 2 i atmofären ökar 41 Mängden vattenånga i atmosfären Mängden vattenånga i atmosfären
 6. vittring. det att vittra, nedbrytning till stoft 2013: Det lösa jordtäcket (Naturhistoriska riksmuseets webbplats), Åke Johansson: Den kemiska vittringen är mest märkbar hos kalkstenar, som relativt lätt löses upp av surt vatten, så att stora underjordiska grottsystem bildas i kalkstensområden. Vittringen innebär att näringsämnen blir tillgängliga för växter
 7. Vittring translation in Swedish-Latvian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

Det lösa jordtäcket - Naturhistoriska riksmusee

Engelsk översättning av 'vittring' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online vittring translation in Swedish-Estonian dictionary. En kemisk, fysisk eller biologisk process som påverkar ett sedimentärt geologiskt material efter den ursprungliga sedimentationen, och under eller efter litifiering, undantaget vittring och metamorfos Translation for 'kemisk vittring' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations

Exogena & endogena processer - Roligt glosförhö

 1. dre fraktioner exponeras nya fräscha ytor. Samtidigt ökar den totala ytan som kan utsättas för kemisk vittring och nedbrytning. Vittringshastigheten för de flesta bergarter ökar när en bergartsyta är fräsch eftersom lättvittrade
 2. dre aggressiva processer av luft och vatten. Här finns tre sätt på vilket vittring sker. Genom upplösning, oxidation eller hydrolys
 3. kemisk vittring chemical weathering. nateko.lu.se. kemisk vittring chemical weatherin
 4. eraler som påverkas av jordens krafter. Man brukar skilja på kemisk och mekanisk vittring. läs mer om det i nästa stycke. Nedbrytning av
 5. Fysisk vittring kan uppstå på flera sätt. Stenar kan brytas sönder av annat material att träffa dem och andra växter som växer i sprickor och vatten frysning i sprickor, vilket gör att berget att falla isär. Definition av kemisk vittring Kemisk vittring är en process som förändrar en rock till en annan sten med olika kemiska egenskaper
 6. undersökning är färgförändringar sträva ytor och lavangrepp
 7. vittring weathering spontan kemisk eller fysikalisk nedbrytnin
Weathering | Wikidwelling | FANDOM powered by Wikia

Kemisk vittring är upplösningen, karbonatisering, oxidation eller hydrolys av sten och mineral med kemiska medel, främst från reaktioner med vatten eller syror som finns i regnvatten. Andra material bildas i processen Det är kemisk vittring. 1. Berg består av mineraler (byggstenar) 2. Jordskorpan innehåller fler än 4000 mineraler. 3. Man ger mineraler en hårdhet mellan 1-10 på Mohs hårdhetsskala 4. Mellan vattnet och mineralen pågår ständigt kemiska reaktioner som förändrar mineralen. 5

Vittring - De yttre krafternavittring och i

 1. Exogena processer Vad? Konsekvens? Vittring, nedbrytning Regleras av temperatur- och tryckförändringar. Vanligt förekommande under vår och höst. Tropiska och nederbördsrika områden. Mekanisk Och Kemisk Vittring Frostsprängning Samarbetet Vid frostsprängning har det med störst
 2. Kemisk och mekanisk vittring förändrar formen på stenbyggnader Göteborgs universitet 22 maj, 2003 Naturvetenskap. Luftföroreningarnas negativa effekter på stenbyggnader och monument har under de senaste decennierna utvecklats till ett allvarligt problem
 3. Mekanisk vittring - läromedel i geografi åk 4,5,6 Se Så kemisk vittring kan ändra Rocks över tid Vittring pverkar och formar landskapet - Maria Whinberg.

1. Vittring är en naturligt förekommande process i naturen. Beskriv vad kemisk vittring samt mekanisk vittring innebär. Redogör även var på jorden de olika vittringsprocesserna är vanligast förekommande. 2. Förklara följande begrepp: - Deponering - Erosion vind/vatten - Delta - Meandring 3 Kemisk vittring kan skapa håligheter där is och rötter kan agera genom mekanisk vittring osv. Varför finns det så mycket lera i sjöar och hav? - Vatten innehåller ofta andra substanser av vilken den vanligaste är koldioxid, vilken löses i vatten till kolsyra som i sin tur är en viktig komponent i upplösandet av exempelvis fältspat i granit Kemisk vittring angriper selektivt vissa mineral, varigenom en bergarts yta luckras upp eller blir oregelbundet korrodcrad. Den kemiska vittringen förorsakas ofta av svaga syror såsom kolsyra och humussyror, vilka ibland förekomma i grundvattnet. Genom att vittringen har obegränsad tid till för-4 Kemisk vittring innebär att bergartsmaterialets kemiska sammansättning förändras genom att dess mineral sönderdelas till enklare kemiska beståndsdelar som frigörs från det ursprungliga bergartsmaterialet. Mekanisk vittring. Mekanisk vittring kan delas in i främst frostsprängning, temperatursprängning, rotsprängning och tryckavlastning

Till vittringen räknas flera fysikaliska och kemiska processer som så småning om förstör även den hårdaste berggrunde genom att sönderdela den eller upplösa dess mineraler. Fysikaliska krafter orsakas mekanisk vittring och däri lösta ämnen kemisk vittring Vittring (del 2) - Betydelsen för miljön och klimatet september 16, 2010 av Kritkatten Mätningar på koldioxidhalten i atmosfären började 1958 på Mauna Loa (Hawaii), men luftbubblor i Antraktis is visar koldioxidhalten innan dess Vittring delas traditionellt in i kemisk vittring, mekanisk vittring och biologisk vittring.Kemisk vittring är när kemikalier, exempelvis kolsyra, bryter ner berggrunden och mekanisk vittring är när fysiska krafter, såsom is, solinstrålning eller ansamling av salt, bryter ner den Biologisk aktivitet Vittring kan även ske genom biologisk aktivitet: Exempelvis kan rötterna hos växter. En del av jordens grundämnen och kemiska föreningar rör sig i olika kretslopp. Ett kretslopp beskriver hur ämnet cirkulerar i naturen. Till exempel börjar vattnets kretslopp i havet. Vattnet avdunstar till molnen för att sedan regna ner och blir till floder, för att sedan återigen hamna i havet. Därefter börjar det om Här hittar du alla våra snygga förvaringslådor - för en optimal förvaring | Fri frakt till butik | Välkommen till Granit - online eller i butik

Detta har viktiga följder för klimatet, eftersom kemisk vittring av klippor alltså resulterar i en minskning av koldioxidhalten i atmosfären. Detta kan leda till en global nedkylning. Som en konsekvens av detta har forskare tidigare antagit att den tidiga kärllösa vegetationen orsakade perioder av istid i slutet av den ordoviciska perioden när de fanns spridda över hela jorden Reningsprocessen vid ett grundvattenverk innehåller oftast betydligt färre steg, då grundvatten oftast är av högre kvalitet än ytvatten. Man kan dock behöva ta hänsyn till ämnen som härstammar från vittring av berggrund, till exempel fluorid och uran Hur är kemisk vittring och mekanisk vittring samma? Både kemiska och mekaniska vittring nedbrytning en rock till partiklar, bara på olika sätt. Mekanisk vittring är den fysiska vittring där en sten är uppdelade i partiklar. Kemisk vittring är vittring där stenar är disolved, nedbrutet, eller loosend Kemisk vittring, så kallad karstvittring, kan bidra till att sprickorna vidgas och därmed också kan bli starkt vattenförande. Stora eller karstpåverkade sprickor kan ha en hög genom-släpplighet, men det är mer vanligt att sprickorna är små oc Kemisk vittring beskriver processer där bergarter sönderdelas på grund av kemiska reaktioner som förändrar deras bestående mineraler. Fem framträdande exempel på kemisk väderbildning är oxidation, karbonering, hydrolys, hydrering och dehydrering. Reagerar med syre. Reaktionen mellan stenar och syre kallas oxidation

Mekanisk vittring - läromedel i geografi åk 4,5,

De sura förhållandena i aktiv sur sulfatjord leder till en kraftig kemisk vittring vilket i sin tur gör att många för miljön skadliga grundämnen frigörs från jordarna. Ofta sker påverkan på vattendragen under perioder med högt flöde då stora mängder vatten rör sig genom den sura jorden och når vattendragen kemisk vittring - När kalksten löses upp av kolsyrat vatten. Även luftföroreningar bidrar till kemisk vittring. Kan bilda grottor; erosion - Vinden och vatten påverkar jordytan. Grand Canyon - en flod i USA (Coloradofloden) som tillsammans med vind och klimat format naturen

erosion - När jordens yttre krafter flyttar berg, sand och jord till en annan plats., vattenerosion - När vatten forsar fram och tar med sig lösa stenar som slipar djupa skåror i berget., exogena - Jordens yttre krafter , vågerosion - Naturlandskapet formas av vågornas kraft och får en rund form., vinderosion - Vindens kraft flyttar sand och förändrar landskapet., vittring - När. Jordens yttre krafter - kemisk vittring Uppläsning. Köp eller prova gratis Logga in Internet Explorer 8 og 9 oplever i øjeblikket problemer med at vise opgaverne korrekt. Man kan derfor ikke tilgå opgavesæt med disse versioner og vi. Allt du behöver för att organisera din arbetsplats. Allt från clipboards till bokstöd och pärmar. | Fri frakt till butik | Välkommen till Granit - online eller i butik Ämnena frigörs från marken genom en process som kallas vittring, som är en kemisk nedbrytning av berg. Vittringen löser upp berg till joner - exempelvis natrium och klor, som tillsammans bildar mineralet havssalt. Före haven var vattnet färskt

Kemisk vittring orsakar också förlust av kemiska element genom lösning i vatten . Grottor, stalaktiter och stalagmiter skapas av olika kemiska processer av vittring . Effekter av biologisk Vittring . Biologisk vittring är en process av berg och mineraler sönderfall orsakad av fysisk och kemiska medel för levande organismer • Utmärkt motståndskraft mot vittring och nötning. • Med specialhärdare 008 7596, även för träytor inomhus. • Rekommenderas för användning som blank, dekorativ täckfärg för epoxisystem på flera olika typer av underlag, som t.ex. stål, aluminium, betong etc., som utsätts för svår vittring och/eller kemisk belastning Forvitring er inden for geologi en exogen kraft , som mekanisk og kemisk nedbryder bjergarter til mindre partikler som sten , grus , sand , eller ler . Erosion kan så bortføra materialet.. Man plejer at skelne på to slags forvitring, mekanisk forvitring og kemisk forvitring. Mavematiske bjergarter som dannes ved lave temperaturer er normalt forvitringsvedvarende, mens de som dannes ved. Kolsyran, som är en svag syra, orsakar en lätt kemisk vittring. Från markpartiklarna (kolloiderna) vittrar näringsämnen, som tas upp av rothår hos gröna fotosyntetiserande växter. Vi skönjer här en koppling mellan vind, rörelser i marken och syretillförsel, ett samspel i den oorganiska världen so Virtuell fältkurs LÄRARHANDLEDNING. Övningen Virtuell fältkurs består av flera olika delar. Kom igång Övningen inleds med en kort text och en tillhörande diskussionsfråga

Synonymer till vittring - Synonymer

De s.k. karstsprickorna uppstår genom kemisk vittring och kan även bilda hålrum i kalkberggrunden. Ibland kan taket i dessa hålrum störta in, vilket resulterar i en grop i markytan, en så kallad dolin. Den mest kända dolinen i området är Prästgropen. Växter från hela världen Vittring sker både ring: genom fysikaliska och kemiska processer. Vid kemisk vittring konsumeras vätejoner och näringsämnen frigörs. RAPPORT 2019/13 6 . Syfte och avgränsning . Skogsstyrelsen har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådan Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på två former av vittring, mekanisk vittring och kemisk vittring Contextual translation of vittring into English. Human translations with examples: facturing, detachment, weathering, degradation, mobilization, decomposition

Vittring - Rilpedi

Translation for 'kemisk' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations kemisk vittring Mindre CO 2 i atmosfären Kontinentaldrift (Idag) Negativ feedback Kontinenter vid polarna. Bogdanova et al. (2009) Kontinentaldrift ( 700 Ma) Mindre albedo Snabbare kemisk vittring Jorden blir varmare Jorden blir kallare Mindre CO 2 i atmosfären Långsammare kemisk vittring Mer CO

PPT - Jorden Uppbyggande och nedbrytande krafter

Jordens yttre krafter : vittring och erosion Geografi

brukar kallas sura sulfatjordar. De sura förhållandena leder till en ökad kemisk vittring vilket gör att toxiska metaller kan mobiliseras (t.ex. Ni, Cu och Cd; tex. Åström och Björklund 1995). Det är risk att skadliga mängder av de mobiliserade metallerna kommer ut i bäckar och sjöar kemisk process sker. FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi efter mekanisk vittring och har således inte påverkats av odling (plog) eller människor och djurs traskande. Där-emot är materialet påverkat av kemisk vittring - väder och vind samt sediment. På den norra ytan finns fler ben som är påverkade av kemisk (och mekanisk) vittring, ca 72 % av totala antalet ben uppvisar spår av vittring

Vad orsakar långsam kemisk vittring? / Universalclimate

Vittring - newikis.co

Kemisk vittring kan ske på många olika sätt beroende på sammansättningen hos ett mineral eller bergart. I en naturlig miljö är det främst vatten ihop med lösta gaser, så som syre och koldioxid, som utgör den dominerande orsaken till kemisk vittring av mineral och bergarter som är en svag syra, orsakar en lätt kemisk vittring. Från markpartiklarna (kolloiderna) vittrar näringsämnen, som tas upp av rothår hos gröna fotosyntetiserande växter. Vi skönjer här en koppling mellan vind, rörelser i marken och syretillförsel, ett samspel i den oorganiska världen som bildar grund för många terrestra.

mekanisk vittring - Uppslagsverk - NE

9. Kemisk vittring är när surt vatten löser upp bergarter som innehåller kalk. 10. Byggnader av kalksten är känsliga för surt regn. Det sura regnet löser upp kalken genom kemisk vittring. 11. Isen var 3 000 meter tjock i norra Sverige. Tyngden gjorde att de undre delarna av isen pressades ut mot kantern Några exempel inkluderar påverkan av elektriska fält på korrosion av stål, reaktiv transportmodellering av alkaliskt vatten i bergssprickor (utbredning av alkalisk plym), sorptionsprocesser med platsspecifika och kemiberoende fördelningskoefficienter (smart Kd), kemisk/fysikalisk vittring av betongbarriärer i slutförvar, kemisk interaktion mellan organiska ämnen och betong och. Vittring indelas i fysikalisk och kemisk vittring. Förklara vad som sker i dessa processer. Jordmånsbildning är en konsekvens av kemisk vittring. Vilka jordmånstyper är de bästa odlingsmarkerna? Svar. Massrörelser är processer då materialet, t.ex snö, grus, lera, sand rasar, glider eller rullar p.g.a tyngdkraften turlig kemisk vittring, har södra Sverige generellt lägre pH-värden i morän än den norra delen. Det felsiska, granitiska modermaterialet i morän i södra Sverige bidrar till dessa lägre pH-värden. Basiska förhållanden (pH>7) finns lokalt där karbonater i form av kalksten, dolomit och marmor förekommer, exempelvis i centrala Jämtland • Ger katodiskt skydd för stål. • Används som grundfärg för stålytor som utsätts för vittring och kemisk belastning. • Perfekt som bättringsgrundfärg på skadade områden av stål som grundmålats med zinkfärg. • Kan användas utan täckfärg på ytor som utsätts för klimatbelastning

Jordens inre och yttre krafter | Geografi | SO-rummetPPT - Exogena processer PowerPoint Presentation, freeJordens inre
 • Hawaii prisnivå mat.
 • Tyska fotbollslandslaget.
 • Stämpelnyckel.
 • Dysmelie hand.
 • Rökgashylla contura c350.
 • Kortspel för barn finns i sjön.
 • Kroatien september.
 • Bellmanhistorier papegoja.
 • Kris stockholm.
 • Hypertrofisk kardiomyopati träning.
 • Plastkort pris.
 • Vidaxl auktion.
 • Nordresor stöten.
 • Kia sorento bra eller dålig.
 • Solumedrol.
 • Sala sparbank telefonbanken.
 • Macho man 2 nürnberg.
 • Abu ghraib documentary.
 • Pele movie netflix.
 • Kaninungar fakta.
 • Partymaus regensburg öffnungszeiten.
 • Dalmål.
 • Cybersäkerhet.
 • Dimfontän inomhus.
 • Kawaii halloween.
 • Källkritik begrepp.
 • Kallt drag webbkryss.
 • Guess the car model.
 • Skridskoövningar små barn.
 • Gambar gerak dasar senam aerobik.
 • Vad är en lyra på ett rörstråk.
 • Systembolaget nordstan ombyggnad.
 • Is petroleum jelly bad for lips.
 • In s släpvagnsservice ab.
 • Adidas supernova 49.
 • Upplands bro komvux.
 • Types of quasi experimental design.
 • Aortadissektion wiki.
 • Pernille teisbaek home.
 • Usb uttag utanpåliggande.
 • Arrendetomt nackdelar.