Home

Seko ob tillägg

AD: Tågpersonal får ob-tillägg även när de väntar på byte

Har du frågor om du av om ditt avtal - kontakta Seko Direkt. Avtal om in- och uthyrning maj 2020 Tillämpningar in- och uthyrning maj 2020 Prolongering Väg-och banavtalet, april 2020 Tillägg korttidspermittering Väg och ban, april 202 Tillägg för 2019. Vad som gäller för våra OB-tillägg. Lathund om OB-tilläggen. SEKO Pendelklubben får en del frågor om vad som gäller för våra OB-tillägg. Det gäller främst regelverket runt våra storhelger. Här följer en kort sammanfattning. Storhelgstillägg, 101,16:-per timme:

Det lokala avtalet inom Kriminalvården ger höjda ob-tillägg och en extra satsning på kriminalvårdare som tjänar under 22 900 kronor i månaden. Nästan allt utöver det centrala avtalet Kollektivavtal 2017-2020 Allmänna anställningsvillkor för personal i Skärgårdstrafik Almega Tjänsteföretagen Seko, Service- och kommunikationsfacke UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange Hur ob-tillägg och övertidstillägg betalas och om det kan betalas i kombination är något som brukar regleras i kollektivavtal och/eller direkt i anställningsavtalet. Det finns ingen generell rätt till att utfå både ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt utan att det har avtalats

BRANSCHAVTAL 2017 - 2020 MED POSTNORDLOKALA TILLÄGG* § 10 Ersättning för ob, Bransch Kommunikation, och SEKO, Saco respektive ST. För medlemmar i SEKO tillämpas branschöverenskommelsen mellan SEKO och Almega Tjänsteförbunden, Bransch Kommunikation OB och skift morgon och kväll - För ordinarie eller skiftarbetstid förlagd till annan tid än 06.00-17.30 helgfri måndag- helgfri fredag 29 % 280 OB- natt - Måndag-torsdag kl. 22.00 till påföljande dag kl. 05.00 63 % 154 OB och skift helg - Fredag kväll, lördag och söndag från kl.19.00 på fredag til

Aktuella avtal - Sekos förbun

Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton oc Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid Men man ska räkna ut ob-tillägget och då blir jag lite osäker på hur de menar. Ex. När jag arbetar söndagar har jag 100% ob. Jag tjänar 121kr/timme i vanliga lönen men har alltså 242 kr på söndagar. Ska jag räkna mitt ob-tillägg som 242kr/timme*antal timmar jag jobbar för att få ut ob-tillägget Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln. Det finns två regler att följa vid beräkning av semesterlön - sammalöneregeln eller procentregeln. Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar

Löner - SEKO Pendelklubbe

Arbetstimmar, lön och OB tillägg. Startad av Mickers, 17 juni, 2010 i Kalkylprogram - Excel m fl. Rekommendera Poster. Mickers 2 Mickers 2 Nykomling; Medlem; 2 5 inlägg; Postad 17 juni, 2010. Hej! Jag har nyligen. Maskinföraravtalet (MFA) Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera Sekos avtal för de anställda på Posten: Genomsnittslön utan tillägg 2010 • 22 000 kronor per månad. Ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund

Höjda ob för kriminalvårdare - Sekotidninge

 1. Hur ob-tillägget är utformat beror på vilket jobb du har. Finns det inget kollektivavtal är det precis som med lönen - du måste då själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid med din arbetsgivare eller kontakta facket. Här blir du medlem
 2. Se de nya lönerna för Seko-anslutna nedan. Avtalet undertecknades 170929 och lönerna gäller fr.o.m. 170501. Tillägg koordinerande instruktör 6 035 kr/mån. Ob-tillägg. Enkel 19,75 kr Kval 44,11 kr Storhelg 99,12 kr
 3. OB-ersättning, lördag, vecka 46, för personliga assistenter. Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger
 4. En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet. Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand
 5. Löner och tillägg från och med 20190501. För lokförare anslutna till Seko. Steg 1/år 1: 26.425 kr Steg 2/år 2: 29.281 kr Slutlön/fr.o.m. år 3: 40.392 k
 6. SEKO seko a kassa och facket är för dig som jobbar inom branscherna för Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Väg & Ban och Vård. Med sina 121 000 medlemmar är SEKO ett Sveriges största fackförbund och facket arbetar aktivt för bra löner och villkor på medlemmarnas arbetsplatser
 7. Inget särskilt för påsken, utan vanlig ob: Skärtorsdagen: 50 procent (på utgående fast lön plus personliga tillägg) mellan 18.15 och 20.00. Och 70 procent från 20.00 Långfredagen: 100 procent Påskafton: Efter 12.00 100 procent Söndag och annandag påsk: 100 procen

Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal - Arbete

Avtal som gäller 1 juni 2017 - 31 maj 2020. Ur uppgörelsen: Lönerna höjs med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor bildas per den 1 juni 2019 Bemanningsavtalet. Kollektivavtal År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund och det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet

Ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt - OB

Vad räknas som storhelg? Kommuna

Under fråga facket samlar vi ihop de vanligaste frågorna ni medlemmar skickar till oss i klubben. Om ni inte hittar svaret på er fråga så kan ni ofta läsa er till det i avtalet vilket ni hittar under fliken avtal här på webbsidan. Vi har delat in fråga facket i olika områden såsom ledigheter, lö § 10 Tillägg för arbete på kväll, natt samt sön- och helgdag. 17 På arbetsplatser där SEKO är facklig part utgörs lokal facklig organisation av SEKOs klubb/avdelning. -5- • Löneform, tillägg samt mertids-, övertids- och Ob-ersättningar . 5 All typ av rörlig ersättning relaterat till förvärvsarbete berättigar semestertillägg. Det kan handla om provision, ob-tillägg, bonus, jourersättning osv. Beräkningen beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och hur stor del av lönen som utgörs av rörlig ersättning OB-tillägg. Tillägg på grundlönen vid arbete under obekväm arbetstid, oftast kvällar och helger. Supplement for inconvenient working hours. Supplement to the basic pay for inconvenient working hours, usually evenings and weekends

När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. Får man det även när man är heltidsanställd? Alltså 80% av ordinarie lön och ob de dagar jag är sjuk. Mohammed Svar: Sjuklönelagen anger att arbetstagaren har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön) Finns det inget kollektivavtal så måste man själv i en överenskommelse eller i ett anställningsavtal reglera vilken ersättning man ska ha, om man förhandlar bort rätten till ob-tillägg. Sedan kan det också vara bra att i sådana fall även reglera om hur man säger upp en sådan överenskommelse. Vänligen, Claudia Liener SVAR: Vissa kollektivavtal reglerar en möjlighet att byta ob-ersättning mot ett fast tillägg.Detta betalas då ut oavsett semester eller nattarbete. Om detta är något ni haft, men som nu är borta, framgår inte av frågan. Inte heller vilket kollektivavtal som eventuellt gäller OB-tillägg. Under Företagsinställningarna hittar du alla OB-tillägg enligt kollektivavtalet men du kan också skapa egna OB-tillägg.. OB-ersättning enligt Visita/HRF. OB1 och OB2 är i enlighet med HRF-avtalet och kan inte ändras manuellt. OB-värdena uppdateras automatiskt vid varje avtalsändring O b ekväm arbets tid, ob: ger lön som betalas ut som kompensation för att arbetstiden är obekväm, till exempel då arbetet sker på kvällar eller på helger. Ditt eget avtal. Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat

Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön och eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra lönetillägg (semestertillägg ) 6. OB-tillägg Förbund Avtal Form av ersättning Vardagar Vanliga helger Storhelger Natt Byggnads Byggavtalet Procentpåslag 20 resp. 40% 70% 70% 70% VVS-avtalet Se anm.. Se anm. Se anm. Se anm. Elektrikerna Installationsavtalet Fast belopp 31,00 89,00 152,00 31,00 Fastighets Serviceentreprenad Fast belopp 17,44 36,73 78,45 23,8 Där kan det även finnas bestämmelser för OB-tillägg, det vill säga ersättning för när du jobbar obekväma arbetstider. Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Det är även vanligt att kollektivavtalet reglerar vad som gäller vid jour- och beredskapstid Handelns ob-tillägg är åter under diskussion. Det är sedan länge väl känt att företagen i handeln är kritiska mot ob-tilläggen. Arbetsgivarna vill hitta modeller för att växla ob mot lön. Handels däremot vill se utökat ob på helgaftnar före kl 12, samt på tidiga morgnar. Men vad vet vi egentligen om ob-tilläggen? I förra vecka För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 och 06.00 utgår OB-ersättning vid nattarbete utöver ordinarie OB-ersättning: 20,13 kr (vilket gör att total OB ersättning för nattarbete blir 20,13 + 22,84 = 42,97 kr/h) För arbete inom kategorin Bud/transport tillämpas Transportavtalet. Här tillkommer OB-ersättning per timme med

Tillägg för övertid, obekväm arbetstid och semesterlön (s k balkongtillägget) Dessa tillägg ökar den 1 oktober 2017 med 2,2%, den 1 oktober 2018 med 2,0% och den 1 oktober 2019 med 2,3%. Utvecklingsanställning (UVA) byter namn till Lönebidrag för utveckling (LFU) Grundlönen för LFU höjs enligt följande Här hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Även nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2017 Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Maskinentreprenörerna och Seko har undertecknat ett nytt 3-årigt Maskinföraravtal. Kommande års höjningar och justeringar av andra tillägg hittar du i separat dokument Som en konsekvens av ovanstående ändring av ordinarie arbetstidsram ska nu också Ob-tillägg betalas först efter 18.00 Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag. Söndag 7/6 Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag elle

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unione

6 § 3 Allmänna bestämmelser Mom 1 Anställda ska gemensamt verka för ett gott förhållande inom företaget. Mom 2 Arbetare har att utföra de arbetsuppgifter, som är förenade med anställningen Seko har träffat ett 38 månader långt avtal med sjöarbetsgivarna som ligger väl i nivå med vad andra grupper har fått i årets avtalsrörelse. Räknar man noga har vi nog fått lite mer än andra, säger Mats Ekeklint, ansvarig för sjöfolk vid Sekos förbundskontor Kl. 19 - 24 OB-tillägg, 48,75 kr/timme . fredag kl. För arbetstid förlagd från kl. 19.00 dag före trettondagen, första maj, Kristi Himmelfärdsdag, och Nationaldagen till kl. 06.00 dagen efter respektive För arbetstid förlagd från .19.00 till måndag kl 06.00. Datum OB-ersättning per timme Avtalstext Fredag 29/5 Kl. 18 - 24 OB. OB är en extra betalning som du kan ha rätt till när du arbetat på obekväm arbetstid (kvällar, helger). Detta regleras i kollektivavtal.. Finns det inget kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om OB-ersättning och få det nedskrivet i anställningsbeviset Den som jobbar i butik en lördagseftermiddag får 100 procent i ersättning per timme för obekväm arbetstid. Den som städar får betydligt mindre. Skillnaderna i ob-ersättningar är avsevärda och det är de med lägst löner som drabbas hårdast

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Ob-tillägg. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare MASKINFÖRAR- AVTALET 2017-2020 KOLLEKTIVAVTAL mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko Service- och kommunikationsfacket MFA 2017-2020-inlaga-rev1.indd 1 2017-11-23 08:40:5 OB-ersättning och ersättning för restid. Det är genom kollektivavtal du har rätt till ersättning för obekväm arbetstid och restid (till exempel om du arbetar inom omsorgen och reser mellan flera omsorgstagare under din arbetsdag). Tips för visstidsanställd . Här kommer alla tips igen: Läs ditt anställningsavtal nog; Spara dina. SVAR: Frågan om ob-tillägg finns reglerad i kollektivavtalen.Om din arbetsgivare är en kommun eller ett landsting sker förändringar av natt-ob vid helger den 1 oktober 2014. Då införs ett tillägg med 58,40 kronor per timme för natt mot lördag, söndag och helgdag för tiden mellan 22.00 och 06.00

hur räknar man ut ob-tillägg?? - FamiljeLiv

Pension, föräldraledighet, OB-tillägg och semester Det är några av de områden som förändrades genom kollektivavtal för polisen den 1 september. Blåljus har ju tidigare informerat om Kåpan Extra och möjligheten att växla pensionsinsättning till lön, men nu är det semester och föräldraledighet som är mest aktuellt, då ansökningar inför jul, ska vara inne före den 15 september Som semesteranställd får du OB om klämdagen föregås och efterföljs av en söndag. Alltså fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag är en vanlig arbetsdag, så också den 7 juni. (i år) OB kan bli aktuellt en måndag om 6 juni är en tisdag, samt 30 april om 1:a maj är en tisdag. Skapad 2019-05-27 13:3 Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet Kl. 06 - 22 OB-tillägg A, 108,2 0 kr/timme . Kl. 22 - 24 OB-tillägg A, förhöjd, 129.9 0 kr/timme Under tid från kl. 22.00 - 06.00 natt mot helgdag höjs O-tillägg A till 129,90. Med helgdag likställs midsommarafton. Tid från kl. 18.00 på dag före pingstafton eller midsommarafton till kl. 07.00 p TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag

De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Men det är bara miniminivåerna - golvet - som slås fast i avtalet, det kan alltså inte försämra villkoren, bara förbättra Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertidsersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall. Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbetsgivarens organisation Arbetstid som fullgörs på tid, som enligt Villkorsavtal 4 kap 7 § (förkortade arbetsdagar) ska vara ledig tid, utgör grund för beräkning av enkelt ob-tillägg. Lärare. 120 kr för varje timme som infaller vardagar kl 18.00 samt lördag och helgdag Lägg in dina arbetspass i schemat efter att du har fyllt i dina löneinställningar så är du redan igång och kan hålla koll på både din arbetsmånad och hur mycket du kommer att tjäna. Med Timesheet: OB-tillägg så slipper du att, varje månad manuellt räkna ut och kontrollera att din lön stämmer. Under löneinställningarna finns det möjlighet att lägg in upp till sex nivåer av. Räkna ut ditt genomsnittliga ob-tillägg och andra rörliga ersättningar under den senaste tremånadersperioden med din vanliga arbetsgrad. Har du varit permitterad från och med 1 mars gäller alltså ob och rörliga ersättningar från december- februari. Dela sedan den summan med antalet timmar du har jobbat under samma period

Så blir ditt ob-tillägg i nyår. Jobb i nyårshelgen kan bli mer lönsamt än julhelgen. Vid tolvslaget ökar ob-tilläggen i några avtal. KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller i nyårshelgen. Elin Steen. Christina Swahn. Mats Gustafsson Hedenström. Publicerad Tillägg Medlemsolycksfall förs över till Tillägg Olycksfall 60+. Vi överför även partnerns försäkringar. Hemförsäkring och Medlemsbarn förs också över. Erbjudandebrev Seko Sjöfolk för ogift respektive gift medlem. Erbjudandebrev Seko Väg & Ban för ogift respektive gift medlem Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar obekväm arbetstid. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal

OB-tillägg. OB-tillägg, de lönetillägg som utgår vid arbete på obekväm arbetstid. (10 av 10 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid. Du behöver alltså inte få godkänt i förväg av rektorn att du kommer att ta ut ob-ersättning, om ni från början är överens om utlägget av arbetsuppgifter och arbetstid

ob-tillägg . övertidsersättning provision. Det här ska du inte räkna med i den årsinkomst du lämnar: Om du har varierande eller oregelbundna inkomster. Om du inte har samma lön varje månad eller har varierande arbetstider, kan det vara svårare att räkna ut en årsinkomst Vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får ett förhöjt ob-tillägg på helger och nätter, utöver ersättningen i kollektivavtalet. Höjningen gäller inte dag- eller nattjobb under storhelger. Det förhöjda ob-tillägget inom vården är. 50 procent för arbete på helger; 100 procent för arbete nattetid Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension

Ska jobba på ett Transportanslutet företag och skulle gärna vilja veta hur OB-tilläggen ser ut, och mellan vilka tider det gäller. Ska jobba treskift, är det tänkt. Svar Ring facket och fråga: De vet precis hur det ligger till. Skrivet av Laijron: Här: Här står det lite om löner och ob-tillägg och tider Regionfullmäktige har beslutat att höja OB-tillägget under helger för sjukvårdspersonal. Från tidigare plus 15 procent kommer OB-tillägget nu ligga på plus 50 procent. - Det ska märkas. OB-TILLÄGG, (Kr/timme) Kl 16.30 - 22.30 Kl 22.30 - 06.30 Ordinarie arbetstid, alla dagar 25,63 32,9

Ob-tillägget är ju en kompensation för att man måste jobba på tider som är slitsamma för hälsan och försvårar ett normalt socialt liv. Själv har Daniel 25000 kronor i grundlön. Om man drar bort ett normalt ob-tillägg skulle han hamna under 20000 i månadslön och alltså lägre än underställd personal, vilket han anser orimligt Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget. OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00 BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe - alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön

 • 40 års fest restaurang.
 • Buck compton.
 • Exklusiva sängar.
 • Spotify downloaded songs on phone.
 • Serato dj windows.
 • Virkad stjärnfilt.
 • Takfäste projektor.
 • Ju mer dom spottar lyrics.
 • Sopstrejk över.
 • Mannen som sökte sin skugga feltryck.
 • Dikter för barn barbro lindgren.
 • Raka håret med trimmer.
 • Gammaldags pepparkaksdeg.
 • Stamaril pris.
 • Army kläder.
 • Stödinsatser lss.
 • Million dollar arm stream.
 • Hyra fotoautomat.
 • Karona resort spa ving.
 • Måsten på gotland.
 • Bronsaldern i sverige.
 • Tysk violinist och dirigent.
 • Colossus of rhodes rebuilt.
 • Vem har pinnen.
 • Ab j thorns stenhuggeri.
 • Olofsson bil privatleasing.
 • Tappen synonym.
 • Hur fungerar elektrisk servostyrning.
 • Aktiviteter munchen.
 • Minnesregel tumme.
 • Gta 5 online rp hack.
 • Burton duratec.
 • Gapps 4.4 4.
 • Avocado odling.
 • Högsta berget i belgien.
 • Fugees fu gee la.
 • Paraplegia svenska.
 • Glidplattor träning.
 • Ronda karta.
 • Styleelin ex.
 • Warfare 1917.